top of page

Tánh giác của mỗi chúng ta ngay nơi phàm nhân xưa nay chẳng hề bị bớt đi, mà cả ngay nơi thánh nhân cũng chẳng thêm dù một chút xíu nào. Tánh giác luôn có mặt đó, từ vô thủy đến vô chung. Vô thủy là không có sự bắt đầu và và vô chung chính là không có sự kết thúc. Vượt thoát khỏi mọi khái niệm về thời gian."

Phàm chẳng bớt - Thánh chẳng thêm

€12.00Price
  • Tác giả: Pháp Nhật
    Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V

bottom of page