top of page

Upcoming Events

All events are donation-based.

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Multiple Dates
  Sat, 02 Dec
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  02 Dec 2023, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  02 Dec 2023, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với Thuận An
 • Thiền căn bản (online)
  Thiền căn bản (online)
  Multiple Dates
  Wed, 06 Dec
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  06 Dec 2023, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  06 Dec 2023, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với sư cô Tịnh Hạnh
 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Multiple Dates
  Thu, 07 Dec
  Zoom
  07 Dec 2023, 18:00 – 19:00
  Zoom
  07 Dec 2023, 18:00 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Multiple Dates
  Thu, 07 Dec
  Finsterwalde
  07 Dec 2023, 18:00 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  07 Dec 2023, 18:00 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Khóa thiền kỷ niệm 7 năm thành lập thiền viện Pháp Quang tại Đức
  Khóa thiền kỷ niệm 7 năm thành lập thiền viện Pháp Quang tại Đức
  Fri, 29 Dec
  Finsterwalde
  29 Dec 2023, 17:00 – 01 Jan 2024, 13:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  29 Dec 2023, 17:00 – 01 Jan 2024, 13:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Khóa tu với thầy Pháp Nhật và các sư cô
All events are donation-based.
bottom of page