top of page

Fri, 28 Jul

|

Finsterwalde

Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)

Thực hành thiền trọn vẹn nhận biết ở thiền viện Pháp Quang

Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)

Zeit & Ort

28 Jul, 16:00 – 30 Jul, 16:00

Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland

Über die Veranstaltung

Thời khóa:

28.07.2023

16:00 gặp mặt, dựng lều

18:00 ăn tối

19:30 giới thiệu về thiền trọn vẹn nhận biết

21:00 đi ngủ

29.07.2023

06:00 ngồi thiền

07:30 ăn sáng và dọn dẹp

09:30 pháp thoại

11:00 thiền hành

13:00 ăn trưa và dọn dẹp

15:00 thiền buông thư

16:00 pháp đàm

18:00 ăn tối và dọn dẹp

19:30 thiền ca và đốt lửa trại

21:00 đi ngủ

30.07.2022

06:00 ngồi thiền

07:30 ăn sáng và dọn dẹp

09:30 pháp thoại

11:00 thiền hành

13:00 ăn trưa và dọn dẹp

15:00 pháp đàm

16:00 dọn dẹp trước khi về

17:00 kết thúc, về nhà

Chi phí: Tùy hỉ

Đăng ký trực tiếp để nhận thông tin chi tiết về khóa thiền.

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page