top of page

"Chân giá trị của ta là sự hoàn hảo như chính ta đang là, chân giá trị của người là sự hoàn hảo như chính người đang là. Nhận ra được điều này thì ta sẽ không còn đòi hỏi hay so sánh ta với người nữa, mà bây giờ ta hông ngừng phát triển bản thân lên phiên bản tốt nhất của chính mình, và giúp người phát triển lên phiên bản tốt nhất của người."

- Pháp Nhật -

Thành tựu nào cũng có chìa khóa để mở

SKU: 364215376135191
€12.00Price
  • Tác giả: Pháp Nhật
    Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.

bottom of page